Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa

Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa nemzetiségkutató, pedagógus, az Erdélyi Szövetség elnöke Szent László és a Magyar Királyság mint európai hatalom címmel tart előadást 2014. június 28-án 14 órakor.

Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa 1955-ben született. Nemzetiségkutató. Cikkeiben, tanulmányaiban, itthon és a határon túl tartott előadásaiban, az általa szervezett táborokban, kárpát-medencei vetélkedőkben foglalkozik az autonómia kérdésével, mely kutatásainak egyik fő iránya. Autonómia-típusok Magyarországon és Európában című munkája (Püski Kiadó, Bp., 2001) bemutatja a toleráns és a nemzetiségi kultúrák fejlődését elősegítő magyar kisebbségpolitika történetét, szembeállítva az asszimiláló európai módozatokkal. „Váratlan módon és helyről, nem várt időben érkező eszmei-történelmi segítségként” méltatta a kötetet előszavában Tőkés László. E könyv rövidített és teljes angol fordítása (Püski, Bp., 1996; Magyaródy Kanada, 2005) a külügyi és a határon túli magyar szervezetek számára készült az autonómiatörekvések alátámasztására. Doktori disszertációját a nyelvi-kulturális közösséget fejlesztő egyházi autonómiáról írta Kerékbetört jövő? – Katolikus társadalomépítés, szociálpolitika. Küzdelem a diktatúrák ellen Székesfehérváron és Budafokon 1930-1970. (METEM. Bp., 2011) címmel, módszertani segítségül a mai magyar társadalom, a városi és a falusi közösségek erkölcsi elveken való újraépítéséhez.

Budapesti Székely Kör