Imádsággal, Mária erejével

Vendégeink: Petrás Mária és Petrás Alina

Imádsággal, Mária erejével címmel Petrás Mária és Petrás Alina csángó énekes, kerámikus-művészeket látta vendégül a Budapesti Székely Kör a 2017. november 15-i estjén. A Vármegye Galériában rendezett találkozón Frigyesy Ágnes, Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró, a Budapesti Székely Kör sajtósa beszélgetett a neves művészekkel, miközben Mária és Alina archaikus csángó népdalokat énekelt.

Váli Anna, Egressy Rita és Frigyesy Ágnes felvételeivel

Vendégeink: Petrás Mária és Petrás Alina

Petrás Mária Prima-Primissima- és Magyar Örökség-díjas énekes és kerámikus csángó földműves szülők gyermekeként 1957-ben Moldvában, Diószénben született. Nyolcan voltak testvérek. Hitvallása ma is példamutató: „Abban a világban, amelyben születtem, imádságos harangozással kezdődött a nap, és avval is ért véget. A családok gazdagságát nyolc-tíz-tizenkét gyermek jelentette. Az öt évestől a legöregebbekig mindenkinek nélkülözhetetlen szerepe volt. Hétköznap azért dolgozott az ember erővel és szorgalommal, mert előtte állt egy-egy ünnep. Az ünnep előtt mindig nagy készülődések voltak. Az emberek kitisztították lelküket, életüket, házukat, istállóikat, ólaikat, kertjeiket, falujukat, megbocsátottak, megbékültek, misére mentek szép ünneplő ruhában, és délután megjárták egymást. Az ünnepek nagy örömmel teltek, mindent meg tudtak maguknak teremteni úgy, hogy nem voltak senkinek a szolgái. Tudták, hogy mi a rendje a világnak, mert a nap, a hold, a csillagok, az időjárás és a mélységes hitük útbaigazították őket. Akármit nem cselekedtek, akármit nem ejtettek ki a szájukon. Névtelen szentek között nőttem fel, akik a sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelve szőni, fonni, gyönyörűen hímezni, varázslatossá tenni azt a nehéz világot. Böjttel és imádsággal, Mária erejével elmesszítették a testi-lelki bajokat. Az ő képüket szeretném példaként a világ elé tárni.” Ritka szép órának lehettek tanúi mindazok, akik meghallgatták Máriát és Alinát, hisz anya-lánya egyszerre mutatkozott be az esten. Mária szívesen formázza a gyermek kis Jézust Szűz Máriával, angyalokat, Árpád-házi szenteket, míg Alina alkotásai között találhatunk életfát, tulipán és nap-motívumokat.

Vendégeink: Petrás Mária és Petrás Alina

Petrás Alina 1980-ban született Brassóban, 1990 őszén jött először Magyarországra. 2000-ben Pomázra költözött, azóta édesanyja Petrás Mária műhelyében tanul, dolgozik és alkot. Hitvallása: „Kisgyermekkorom óta olyan emberekkel voltam körülvéve, akik szeretettel és alázattal teremtették meg a szép élethez valókat, amelyhez különleges érzékük volt. Dédnagyanyámtól tanultam meg fonni, nagymamámtól tanultam főzni és többször segítettem a szövésnél, nagynénéimtől pedig ellestem a kötést és a varrást. Úgy nőttem fel, hogy édesanyám szinte minden munkájában részt vettem, segítkeztem. Az ő útmutatása, tanítása mozdította elő a saját formanyelvem kialakítását. Édesanyám az én mesterem. Témáinkban, megközelítésünkben azonban különbözünk. Engem a kezdetektől a magyar motívumok, a jelképek világa foglalkoztat. Szeretem az életfa-, a tulipán-, nap motívumot, mint jelképet és érdekel a magyar mondavilág (Turul madár, Csodaszarvas, Emese álma). Hiszem azt, hogy őseink hagyatékát tovább kell vinni, mindennapjainkba beépíteni.” A bensőséges hangulatú est végén az est résztvevői közösen a művészekkel elénekelték a Boldogasszony anyánk című egyházi éneket, készülve az adventi időszakra.

Vendégeink: Petrás Mária és Petrás Alina

Vendégeink: Petrás Mária és Petrás Alina

Vendégeink: Petrás Mária és Petrás Alina

Vendégeink: Petrás Mária és Petrás Alina

Vendégeink: Petrás Mária és Petrás Alina

Vendégeink: Petrás Mária és Petrás Alina

Vendégeink: Petrás Mária és Petrás Alina

Vendégeink: Petrás Mária és Petrás Alina

További képek a Google Plus-on

Közzététel: 2017. november 21.

Budapesti Székely Kör