Erdélyi magyarságért mindhalálig!

Elkísértük utolsó földi útjára Ferencz Vilmost, Vilit a telki temetőben

Isten Veled, Vili!

Frigyesy Ágnes felvételeivel ©

Közzétesszük a temetésen elhangzott két beszéd írott változatát (Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetsége elnöke és Frigyesy Ágnes, a BSZK médiatitkára), valamint Soltész Miklós államtitkár úr egyesületi tagoknak írt levelét.

Dr. Szekeres Sándor: Megemlékezés Ferencz Vilmos haláláról

Nehéz szívvel búcsúzik az ember olyan székely embertől, akivel alig egy hónappal halála előtt több alkalommal is beszélgetett és közösen tervezték az Erdélyi Körök Országos Szövetségének 2018. évi és az azt követő éveinek programjait.

A gyergyóremetei származású Ferencz Vilmos 1947. augusztus 11-én született a Pest megyei Telkiben és 2018. július 23-án tragikus hirtelenséggel hunyt el Budapesten. Szülei Gyergyóremetéről menekültek el a szovjet hadsereg előretörése miatt. Székely gyökereiről soha nem feledkezett meg, hiszen úgy édesanyja, mint az édesapja olyan nevelésben részesítette, hogy tudatában volt annak: a magyarság értékeit védeni, óvni és továbbfejleszteni kell.

Már az édesapja életében bekapcsolódott a Budapesti Székely Kör (BSZK) életébe, 2001-től az egyesület titkára lett, majd 2008-tól a Budapesti Székely Kör elnöke, mely szervezet csatlakozott az Erdélyi Körök Országos Szövetségéhez.

Frigyesy Ágnes szerint Vilmos, sokunk küzdőtársa, munkatársa és barátja, az utolsó leheletéig nagy lelkesen, testvéri szeretettel vezette a Budapesti Székely Kört. Öröm volt mellette dolgozni, Vele szervezni programjainkat. Jövő év tavaszáig elkészült a BSZK kulturális programja, mely programokból a 2018. évi tervek közül érdemes kiemelni a „Magyarnak lenni nagy, szent akarat” jelige alatt a Vármegye Galériába tervezett esteket. 2018 januárban Hazajáró estet szerveztek Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral. A Hazajárókat minden év januárjában visszavárja a Budapesti Székely Kör, így 2019-ben is. 2018. március 14-én „Itt élned, halnod kell!”című est vendégként köszöntötték Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas filmrendezőt és Koltay Gergelyt, a Kormorán Együttes alapító-vezetőjét, zeneszerzőt.

Szeptember 19-én este 18 órakor a 30 évvel ezelőtt alakult Budapesti Székely Kör gálaünnepségét szerették volna megszervezni, Vilmos halálát követően In memoriam Ferencz Vilmos emlékestet szerveznek a Vármegye Galériában.

Szinte lehetetlen felsorolni a korábbi évek gazdag programjait, de mindenképp meg kell említeni a Szent László, Hunyadi Mátyás magyar királyunk vagy Székely Mózes erdélyi fejedelemre fókuszáló programokat, illetve tavaly májusban a Székely Kör vendége volt Böjte Csaba testvér, sokezer árva gyermek megmentője, támogatója nem először.

Ferencz Vilmos az Erdélyország az én hazám nagyszabású rendezvény megálmodója és szervezője éveken keresztül. Verőcére gyűltek össze ilyenkor Erdélyből a nagyvilágba szétszórodott magyarok ezrei, akik a találkozásokon kívül meg akarták ismerni a világ és az emberiség dolgait, de főleg a magyar nemzet fennmaradásának esélyeit. Nem is olyan régen épp azt terveztük és épp te javasoltad, hogy Budapesten a Reménység Szigetén vagy ismét Verőcén fogjuk felújítani az Erdélyország az én hazám korábbi nagysikerű rendezvényt. Nélküled nem biztos, hogy lesz elég erőnk e rendezvényt megszervezni.

Kedves Vilmos, emlékünkben tovább élsz!

Dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetsége (EKOSZ) elnöke

Az Út másik oldalán vagyok... – Frigyesy Ágnes beszéde

Tisztelt gyászoló család, kedves jelenlévők, drága Vilmos!

A Budapesti Székely Kör fájó szívvel búcsúzik Tőled. Váratlan halálod megrendített mindannyiunkat. Szeptemberben arra készültünk, hogy megünnepeljük a Budapesti Székely Kör megalakulásának 30. évfordulóját. Az ünnepség emlékestté alakul, ám sok művésszel - Dévai Nagy Kamillával, Petrás Máriával, Kóka Rozáliával, reméljük Tamás Gáborral, Tamás Menyhérttel és Kocsis Istvánnal, valamint sokakkal közösen gondolunk majd Rád. Tiszteletünk jeleként ezen az esten mindenki ajándékba adja Neked tudását, tehetségét.

Halálod megrendítette a Facebook olvasókat is, ottani barátainkat. Többszázan - ki lélekben, ki személyesen - kísér el utolsó földi utadra. Sírod mellett egy levelet szeretnék megosztani a gyászoló gyülekezettel. A miniszterelnökségről érkezett, egyházi, nemzeti kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár, Soltész Miklós úr küldte a most felolvasott levelet:

MINISZTERELNÖKSÉG

Egyházi, Nemzetiségi Kapcsolatokért és az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Államtitkár

Budapesti Székely Kör részére

1032 Budapest, Bécsi út 225. - szekkor@freestart.hu

Tárgy: Részvétnyilvánítás

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Szomorúan értesültem Ferencz Vilmos elnök úr haláláról, aki éppen 30 évvel ezelőtt alapította meg az egyesületet, melyet élete utolsó pillanatáig nagy elhivatottsággal vezetett.

Tevékenysége jelentősen hozzájárult a Budapesten és környékén élő székely emberek közösségbe szervezéséhez, a székely kultúra megőrzéséhez és továbbadásához, valamint az anyaországi és székelyföldi kapcsolatok erősítéséhez és fejlesztéséhez.

Ezúton szeretném kifejezni együttérzésemet a Budapesti Székely Kör valamennyi tagjának és Önökön keresztül az elhunyt családjának, barátainak, valamint mindazoknak, akik osztoznak a váratlan halálesetet követő gyászban.

Budapest, 2018. augusztus 7.

Tisztelettel:
Soltész Miklós államtitkár

A Budapesti Székely Kör gyászkoszorújának szalagjára a következő gondolatot vésettük fel: Az erdélyi magyarságért mindhalálig! Fájó szívvel búcsúzunk!

Végezetül Szent Ágostonnal együtt hisszük, hogy most is velünk vagy, „a halál nem jelent semmit, csupán átmentem a másik oldalra… Az maradtam, aki vagyok és Te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig hívtál. Beszélj velem, ahogyan mindig szoktál, ne keress új szavakat!. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más! A fonalat nem vágja el semmi, miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold! Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden! Meg fogod találni a lelkemet és benne egész szeretetemet. Kérlek, légy szíves... ha lehet, töröld le a könnyeidet, és ne sírj... Emlékezz, ember!” (Szent Ágoston)

Isten Veled Vilmos! Vagy ahogy sokan hívtunk: Isten Veled Vili!

Ferencz Vilmost Kelényi Tamás József O. Praem. premontrei szerzetes temette, előtte szentmisét mutatott be Vilmos lelki üdvéért a telki római katolikus templomban.

Köszönjük Kegye János pánsípművész és Zoltáni Zsolt énekes zenei szolgálatát.

Hévizi Józsa, az Erdélyi Szövetség elnöke, Kocsis István drámaíró és Bálint Judit, a pátyi Székely Kör elnökének emlékező gondolatai a szeptember 19-i estünkön hangzanak majd el. Emlékestünkre mindenkit szeretettel várunk!


Közzététel: 2017. augusztus 22.

Budapesti Székely Kör