Magyar művész készítette Ferenc pápa misekönyvének borítóját, mely II. János Pál pápa idejében készült

Kedves Olvasóink, ismét büszkék lehetünk egy magyar művészünkre, aki velem egyidős lehetne, de aki 4 éve sajnos már elhunyt! Ferenc pápa, mint ahogy II. János Pál pápa is Ozsvári Csaba magyar művész által készített misekönyvborítót használta/használja imádkozásai alkalmával! Csodás, nem?

Ozsvári Csabával - Isten kegyelméből - készíthettem interjút több évvel ezelőtt, szíves figyelmükbe ajánlom!

Mélyen hívő, nagyon szimpatikus, jó kiállású férfit ismertem meg Csabában! Korai halálának okát nem ismerem. Alkotása viszont szépíti a Pápa misekönyvét!

BorítóAki nézte a Húsvéti Szentmise közvetítését a Vatikánból, meghatódva tapasztalhatta, hogy azt a misekönyvet, amelynek aranyozott borítóját az immár Magyar Örökség Díjas Ozsvári Csaba készítette és a Magyar Katolikus  Egyház ajándékozta II. János Pál pápának, amit Benedek pápa is használt, most Ferenc pápa miséjén is, a  Föld sok-sok lakójával együtt láthattuk.

Már aki tudta, hogy mit lát, mert a magyar TV közvetítésben és a papi kommentárban, sajnos erről szó sem esett.  A külföldi tudósításokban gondolom még kevésbé. Jó lenne Csaba páratlan művészetét a világgal  (az egyházon belül is, a magyarral kezdve) megismertetni, mert erre mindannyian Zugligeten belül és kívül  büszkék lehetünk, ahogy bármely nép büszke lenne. Az sem mellékes, és legközelebbi alkalommal erre is gondoljunk, hogy a misekönyv felmutatásakor a Magyarok Nagy Asszonya és magyar szentek tekintenek a Szent Atyára, de a pápai címer mellett a Szentkorona is látható. (Ez az akadémiai laudációban is elhangzott és láthatóan megfogta az embereket.) Talán ezt másoknak is elmesélhetnénk.

„Minden művészet egyedüli oka és végső célja, hogy a mindenható Örök Istent dicsőítse”

Beszélgetés Ozsvári Csaba ötvösművésszel

A művészetben és a művészeten kívül nem érdekel más, mint Jézus Krisztus. Hívő emberként Isten közelségére vágyom. Társaságát keresem a szentmisében, imádságban, a családomban és a mindennapi munkámban. Számomra a művészetnek egyértelműen vallásos rendeltetése van. Célját abban foglalhatom össze: nagy érzelmi hatást keltve művelje a lelket, tegyen  képessé a szenvedélyes életre, a jóra, a szépre, az igazra és készítsen fel a halálra, az Istennel való végső találkozásra – vallja a 42 esztendős ötvösművész.

Fiatal kora ellenére már sok kiváló munka alkotója: ő készítette a magyar katolikus püspöki kar több tagjának a püspöki gyűrűket és mell-kereszteket, 1991-ben domborművekkel díszített misekönyvborítót ajándékozott II. János Pál pápának. 1997-ben Vir dolorum domborművet készített a Vatikánba. Karl Josef Rauber volt magyarországi apostoli nuncius megbízásából számos ötvösműve díszíti a magyarországi és a brüsszeli nunciatura kápolnáját.

Ozsvári Csaba ötvösművészt nem érdekli sem stílus, sem korszerűség, sem modernség. Mert – véleménye szerint – minden művészet egyedüli oka és végső célja csak az lehet, hogy a Mindenható Örök Istent dicsőítse és ezt az eltorzított arcú emberiséget újra felemelje Istenhez. Beszélgetésünk a művész hitvallásával kezdődik...

– A szó legszorosabban vett értelmében egyszerű, hétköznapi munkát végzek, melyből fakadóan egyszerű, hétköznapi életet élek. Mentesen minden olyan dologtól, mely az úgynevezett művész-életet jellemzi. Külső szemlélő számára tán unalmas lehet ez az élet.

Életem gazdagságát Jézus Krisztustól kaptam. Ez azt jelenti, mindig az ő közelségében szeretném élni az életemet, neki köszönhetek mindent. Az Egyházat, melynek keretei nélkül nem tudom elképzelni hitemet, az életemet és a családomat: a feleségemet és gyermekeimet. Ez számomra nem háttér, hanem minden. Azért, hogy művészettel, pontosabban szakrális művészettel foglalkozom, külön köszönetet adhatok a Jóistennek.

– „A művészetben és a művészeten kívül engem nem érdekel más, csak Jézus Krisztus. És semmi másról nem akarok szólni, csak az Isten dicsőségéről... Hívő emberként Isten közelségére vágyom. Társaságát keresem a szentmisében, imádságban, a családomban és a mindennapi munkámban.” Ez a vallomása megrendítő. De adódik a kérdés: hívő családból származik-e vagy hit-keresésében jutott el ehhez az igazsághoz?

– Egy külvárosi munkáskerületben születtem és ott nőttem fel. Nagyobb ünnepeken elmentünk a szentmisékre, hittan órára is jártam a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején. Majd ez a kamaszkor elején megszakadt, és csak a kamaszkor végén, fiatal felnőttként kerültem újra kapcsolatba az egyházzal, ezen keresztül a hittel, a hiten keresztül pedig a Jóistennel.

Hogy talált a Jóistenre? Beszéljen kicsit az Isten-kereséséről!
Nem mondhatom, hogy elhamarkodottan lettem keresztény. Nemrég a hittan órán beszéltünk erről a plébános úrral. Pál apostol a korinthusiakhoz írt levelében írja: Nehogy elhamarkodottan legyetek kereszténnyé! Igazából amikor a hitemről kérdeznek, a legegyszerűbb választ adhatom azzal, hogy elmondom az apostoli hitvallást: Hiszek egy Istenben. Az én hitem: az Anyaszentegyház hite. Ezt a hitet vallom és hiszem.

Kik hatottak önre, akik talán „egyengették” is az életútját?
– Hamar erre a pályára kerültem. Az általános iskola elvégzése után a Török Pál utcai képzőművészeti gimnáziumban tanultam, majd a Magyar Iparművészeti Főiskola ötvös tanszékén szereztem diplomát.
Talán inkább egy közösséget említek, a zugligeti Szent Család plébánia közösségét, akik segítettek és ma is segítenek, nehogy eltávolodjam Istentől. Olvasmányaim közül három embert emelek ki: Ratzinger bíborosnak a liturgiáról írt gondolatait, John Newman bíboros úr egyházról és az emberi lélekről írt tanulmányait, valamint Molnár Tamás elmélkedéseit az egyházról és a kultúráról.

Emlékszik-e, milyen művel kezdte a szakrális művészeti alkotások sorát?
Még a főiskolán, negyedéves koromban, szabadon választhattunk, ki milyen témát szeretne szívesen, s ekkor én – első szakrális munkámként – egy feszületet készítettem.

Hogy esett a választása épp egy keresztre?
Nem tudom. Talán a Jóisten munkálkodott bennem. Diplomamunkám pedig a csempeszkopácsi római katolikus templom domborműves kapujának megtervezése és elkészítése volt.

Ezt a témát ön választotta?
Igen. S azt hiszem itt eldőlt minden. Egyértelművé vált számomra, hogy nekem ez a hivatásom, más nem érdekelt. Azóta mondhatnak nekem bármilyen különleges feladatot, például a Nemzeti Színház kilincseinek elkészítését, szívemet nem dobogtatja meg ez a feladat.

Érdekes, mennyire Isten közelében kíván lenni. Mint vallja: A művészetben és a művészeten kívül engem nem érdekel más, mint Jézus Krisztus…
Valóban így van. Ismét csak Pál apostolt idézem: Nem akarok köztetek hallani másról, csak Jézus Krisztusról, a Megfeszítettről. Pál apostol gondolata nekem fontos. A szenvedő Jézus Krisztus ábrázolásakor, a Megfeszített testének, sebeinek és arcvonásainak megformálásakor sokszor megrendítő az Ő közelsége. Valamit ilyenkor megsejthetünk a végtelen Istenről. Van persze, hogy távol érzem magam tőle, olyankor arra törekszem, hogy ott maradjak a közelében.

1991-ben domborművekkel díszített misekönyvborítót készített II. János Pál pápa részére, a Szentatya magyarországi látogatása alkalmából. Hogy esett épp önre ez a megbízatás?
Talán a Jóistennek köszönhető. Nem tudom, hogyan történt. Egyszercsak kaptam egy telefonhívást, hogy jön a pápa Magyarországra, és kellene neki készíteni valamit ebből az alkalomból. A Szent István Társulat épp akkor jelentette meg az új római misekönyv magyar nyelvű változatát. Ehhez a kötethez kellett készítenem a díszkötést.

Jelentett-e külön ihletet, hogy kinek készült a remekmű?
Minden munkához ugyanolyan lelkesedéssel kezdek hozzá. Mindegy számomra, hogy a körmeneti kereszt például a Vatikánba vagy egy falusi templomba készül.

Most, hogy szóba került a Szentatya otthona, a Vatikán, említsük meg, hogy a Vir dolorum domborműve a Vatikánba készült, de említhetnénk a püspöki mellkeresztjét is. Ez is a Gondviselés műve?
Feltehetően igen. A véletlenek összjátékában nem hiszek. Hívőként azt gondolom, a Jóisten megbíz bennem, hogy ezeket a munkákat sikerül elvégeznem.

– Művészi munkájának magas szintű elismerése, hogy Karl Josef Rauber volt magyarországi nuncius atya megbízásából ön készíthette el az oltárfeszületet, a tabernákulumot és egy kelyhet a nunciusi hivatal kápolnájába.
– Ez a legnagyobb ajándéka Istennek, mert olyan embert ismerhettem meg Karl Josef Rauber nuncius úr személyében, aki nemcsak megrendelő, hanem lelki vezetőt jelentett számomra, és a családom számára. Sokmindent készítettem az ő megbízásából. Egy püspöki kereszttel kezdődött, majd következett egy gyűrű, később pedig a nagyobb munkák: a körmeneti kereszt, a gyertyatartó, a tabernákulum-ajtó és a pásztorbot. Ötvös mércével mérve, ezek nagyon nagy munkák.

– Karl Josef Rauber nuncius úr feltehetően már ismerhette az ön munkásságát...
Azt hiszem, úgy került kapcsolatba velem, hogy Vácon járt, Keszthelyi Ferenc püspök úrnál, ahol több ötvösmunkámmal találkozhatott. Először neki készítettem liturgikus alkotásokat, ahol megtetszhettek neki a munkáim. Elkérte a telefonszámomat, s majd amikor Karl Josef Rauber úr Magyarországra került, felhívott engem telefonon.

– Gondolom, meglepődött… Megkérdezhetem, öt gyermek édesapjaként, megél ma egy ötvösművész a megrendelésekből?
– Ha nem lett volna a nuncius úr, nagyon szorosra kellett volna húznunk a nadrágszíjat. Nem csak az enyémet, hanem a gyermekekét is. Az öt gyermek közül a nagyobbik lányomat felvették az Iparművészeti Egyetemre, ő is ötvös szeretne lenni. A nagyobbik fiam túl van az érettségin és készül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karára. Kisebbik fiam megkezdte tanulmányait a budapesti Piarista Gimnáziumban. A középső leányom a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolában tanul, legkisebb lányom jövőre kezdi tanulmányait ugyanitt. Feleségem grafikus, vágyódik az alkotás után, de a gyermekek nevelése mellett nem jut ideje a művészetre.

Időnként nem nyugtalankodik a megélhetésük miatt?
Isten gondviselő erejében hiszek.

– Jelenleg min dolgozik?
Rauber nuncius úr már nincs Magyarországon – Brüsszelbe került a nunciaturára –, de kapcsolatunk továbbra is megmaradt. Most is rendel tőlem ötvös-tárgyakat. A brüsszeli nunciatúra kápolnájába készítettem az oltár-keresztet, egy tabernákulumot, szenteltvíztartót és húsvéti gyertyatartót, valamint egy kelyhet.
A közel három méter magas díszes kereszt, melyet a napokban fejeztem be, hamarosan az eszergomi Bazilikába kerül. Rajta magyar szentek és boldogok ereklyéi láthatók majd.
Épp ma kezdtem el egy másik munkát: a máriapócsi könnyező Szűzanya ikonra készítek egy glórai-szerű koronát, melyet Keresztes Szilárd püspök úr visz ki Rómába, hogy XVI. Benedek pápa megáldhassa, mielőtt elhelyezik a kegytemplomban.

Önéletírásában írja: Isten közelét hol megrendítően közel érzi, hol nem találja, de mindig keresi...
Ezzel azt hiszem így van mindenki. Biztonságot ad az egyház közössége. Ha az ember benne él a liturgiában és együtt ünnepel az egyházzal, – különösen nagyobb ünnepeken érezhető mindez –, olyan biztonságot ad akkor is, ott tart az Isten közelében, ha a személyes hitem meginog. Nem hiszek azoknak, akik az egyház keretein kívül tartanak stabíl kapcsolatot az Istennel.

Isten-keresésében nem marad–e nagyon egyedül?
Nem. Két barátom van: Kisléghi Nagy Ádám festőművész, akivel közös kiállításon vettünk részt Tihanyban Ars Sacra címen, 1998-ban. A másik barátom Kamp Salamon karnagy, aki Magyarország egyik legjobb Bach előadója.

Szolgálat vagy küldetés az élete?
Amikor dolgozom, magasztos gondolatok nincsenek bennem. Maga a tevékenység persze, mondjuk egy Krisztus arc megformálása, magasztos. De azt személyesen élem át. A tárgy, amikor bekerül a liturgiába, szolgálatot vállal. Vagyis maga az alkotás magasztos, de amikor tőlem „elszakad” és bekerül a liturgiába, tőlem, mint alkotótól függetlenül válik magasztossá azáltal, hogy szakrális tér és liturgikus cselekmény alkotórészévé válik.

Ha jól tudom, a magyar katolikus püspöki kar több tagjának készített püspöki gyűrűket.
Valóban sok gyűrűt és mell-keresztet készítettem. Talán fel sem tudnám sorolni, kiknek.

Mit tart fontosnak az életében és családja életében?
Hogy Jézus Krisztus közelében maradjunk az utolsó napig.

Mennyi időt dolgozik egy-egy művön?
Egy körmeneti kereszten vagy pásztorboton akár két-három hónapig is dolgozom.

Mennyi idő alatt készítette el például a Szentatya misekönyvborítóját?
Ha jól emlékszem, három hónapig dolgoztam rajta.

Részesült-e  már állami vagy egyházi kitüntetésben?
Nem. Pontosabban egy kitüntetést kaptam Keszthelyi Ferenc váci püspök úrtól 1998-ban.

Ferenc pápaIsten malmai lassan őrölnek. Végezetül beszéljünk a liturgia és a művészet kapcsolatáról!        
– Ha az Egyház nem mond le a világ megtérítéséről, vagyis arról, hogy az emberéletet ismét Isten közelébe vezesse, akkor nem mondhat le legszentebb cselekedetében, a liturgiában sem a művészetről. Vagyis a szépségről, amely feloldhatatlan szoros kapcsolatban áll az igazsággal, a hittel és a szeretettel. A keresztény művésznek folytatnia kell azt a munkát, melyet elődei megkezdtek, és amely sajnos valamikor megszakadt. Hogy Egyházunk újból a szépség, az igazság, a remény, a hit és a szeretet otthona legyen, mely nélkül a világ nem más, mint a „pokol első köre” (Ratzinger bíboros).

Ezért van jelentősége a liturgiában a művészetnek, főként a zenének és a képzőművészetnek, de a tárgyalkotó művészeteknek is, ezen belül az ötvösművészetnek, mert célja jóval túlnő saját területeinél. Sokkal többről van itt szó, mint pusztán ábrázolásról vagy díszítésről. Itt az emberré lett Isten, a Megtestesülés misztériuma iránti fogékonyság ébrentartásáról van szó. Arról, hogy a mindenható Örök Isten 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztusban emberré lett. A művészet ébren tartja az embert, olyan valóságok felé nyit ablakot, melyek más utakon megközelíthetetlenek.

Frigyesy Ágnes
Közzététel: 2013. április 26.

Budapesti Székely Kör